TFDI Shoot

Voorheen Time For Print (TFP) is een veelgebruikte Engelse term die binnen het fotograferen van amateurmodellen door amateurfotografen wordt gebruikt. Hierbij wordt tussen model en fotograaf een overeenkomst vastgelegd. Maar met de komst van het digitale tijdperk wordt nu steeds vaker de term TFDI (Time For Digital Image) gebruikt, hierbij worden er geen prints uitgewisseld maar een cd of dvd met daarop een digitaal exemplaar van de foto’s of de bestanden worden per e-mail verstuurd. In plaats van een geldelijke betaling voor elkaars diensten gaat de fotograaf ermee akkoord een aantal digitale bestanden van de beste foto’s van de sessie te verstrekken aan het model. De gemaakte foto’s mogen doorgaans zowel door de fotograaf als het model gebruikt worden in een portfolio en als promotiemateriaal, al liggen de rechten over de foto’s wel bijna altijd bij de fotograaf. Bij een TFDI sessie wordt er dus GEEN geld betaald. Het model krijgt geen poseer vergoeding en de fotograaf krijgt eveneens geen vergoeding voor de digitale bestanden of cd’s met foto’s die er tijdens de fotosessie zijn gemaakt. Het doen van een TFDI sessie houdt niet in dat de kwaliteit van de foto’s laag is, veel van de resultaten van deze fotosessies is hoog, veel amateurfotografen die een TFDI sessie doen zijn alleen amateur omdat de fotografie niet hun werk is maar vaak over net zoveel talent en materiaal beschikken als de professionele fotografen. Veel professionele modellen zijn dan ook begonnen met een portfolio gevuld met foto’s die gemaakt zijn tijdens TFDI sessies. Wie kunnen een aanvraag doen: Uitsluitend personen vanaf 17 jaar kunnen een aanvraag doen voor een fotoshoot. Ben je onder de 17, dan dient de aanvraag door een ouder/voogd te worden gedaan, en er dient een ouder/voogd aanwezig te zijn tijdens de fotoshoot. Voorafgaand aan de fotoshoot kan naar een ID worden gevraagd, neem die dus mee. Hoe werkt het: Voorafgaande aan een TFDI shoot wordt een “foto plaatsings contract” getekend. De duur van een TFDI shoot geschied in onderling overleg. Vooraf wordt door gesproken wat het thema is van de shoot en wat de doelstellingen zijn. U mag ook iemand mee nemen voor steun en gezelligheid maar zorg er voor dat die persoon begrijpt wat u gaat doen, een bemoedigend woord kan u net even over een punt heen helpen terwijl een verkeerde opmerking de shoot kan verprutsen. U moet u tijdens het poseren wel op uw gemak voelen, elke vorm van spanning is te zien op de foto. Verplicht uzelf dus tot niets. Hoe ga ik met de foto’s om: Van de geschoten foto’s zoek ik de beste uit (minimaal 5) welke worden bewerkt. De bewerkte foto’s worden in hoge kwaliteit via mail naar u toe gestuurd. Deze foto’s worden ook gebruikt voor de portfolio van “John Smits Fotografie”. Let wel dat alles wat op internet staat, hoe het ook beveiligd wordt, uiteindelijk te zien kan zijn voor iedereen. Persoonlijke informatie en persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.